רכישת זכויות חכירה ב- 2 מגרשים באזור תעסוקה חקלאי "קמה" במועצה אזורית בני שמעון מכרז מספר בש/428/2021