מכרז מס' 020/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במערך השבילים העצמאות הבנים סביב אולפנת צביה בהרצליהמכרז מס' 020/2021 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתית במערך השבילים העצמאות