קול קורא מס' 1/2021: למתן שירותי הפעלת חוגים ו/או סדנאות ו/או פעילויות לאזרחים ותיקים במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים