מכרז לפיתוח ותחזוקת מערכת תכנון זמין של מינהל התכנון