מכרז פומבי 05-2021 לאספקת שירותי אבטחה לבתי מאוימים, לאבטחת מאוימים ולאבטחת פעילות חוץ בעלת פוטנציאל סיכון