תחזוקת מנדפים ובדיקת חדרים נקיים -במרכז רפואי רמב"ם –חיפה