מכרז לרכישת, אספקת, התקנת מכשיר לפיתוח ג'לים עבור מעבדות ביחידת IVF