מכרז פומבי מס' 93-88-22 להפעלת חנות מוצרי לידה ותינוקות במרכז הרווחה שבשטח המרכז הרפואי מאיר