הפעלת חדרי טהרה לנפטרים מנגיף הקורונה עבור אוכלוסיה נוצרית ומוסלמית