מכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מיזם הכולל בריכת שחייה ברחוב האצל בעיר ראש העין