מכרז מסגרת לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי טיאוט מכני קבלני של רחובות ושטחים ציבורים פתוחים בתחום העיר באקה אל גרביה