מכרז פומבי מספר 03/2021 לשדרוג מערכת האספקה לאוויר רפואי נשימתי במרכז הרפואי הלל יפה