מכרז לרכישת והתקנת מנוף העמסה קדמית עצמית וגרייפר (גזם)