אספקה, התקנה ואחזקת מעקות בטיחות וסופגי אנרגיה בשטח שיפוט עיריית חיפה