מכרז פומבי למתן שירותי אספקה, התקנה, אחזקה, תיקון ושירות למתקני מיזוג אויר ואוורור - תשפ"א 2