טיפול בפסולת למחזור בתחומה המוניציפאלי של עיריית אשקלון (פסולת אריזות קרטון ו/או פסולת נייר ו/או פסולת טקסטיל)