מסמך הבהרות מיום 24/1/2021 – מכרז 531/19 לאספקת שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת פניאומטית לאיסוף אשפה בשכונת נווה גן צפון- רש 1010