מתן שירותי ייעוץ כלכלי תכנוני עבור ועדות גאוגרפיות חלוקת הכנסות