בניה עצמית בבועינה נוג'ידאת שכונה מערבית 27 מגרשים