שימוש במערכת לניהול כנסים וירטואליים ושירותי תמיכה נלווים עבור מכון ויצמן למדע