מכרז פומבי מספר 230.2020 אספקת ציוד לשרות הוטרינרי