מכרז חיצוני- רכז/ת רישוי עסקים ביחידה להגנת הסביבה