מכרז לאספקה והתקנת מנוף וארגז לאיסוף פסולת, גזם ואשפה מסוגים שונים