מכרז מס’ 5/2021 למתן שירותי ייעוץ בתחום התחקירים הרפואיים למערך לבטיחות הטיפול