מכרז פנימי/חיצוני מס" 8.2021 לתפקיד סגן/ית מנהלת מחלקת שכר בעמותה עירונית