מכרז פומבי מספר 17/2019 למתן שירותי הפקות דפוס עבור המרכז הרפואי הלל יפה