מכרז 7/20 אספקה התקנה ותחזוקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות - בוטל