הפעלת מסגרת פנימייתית כמרכז חירום לטיפול בילדים בסיכון ובני משפחותיהם מהמגזר החרדי, במרכז הארץ – מכרז משלים למ