מכרז לאספקת שירותי פיתוח והטמעה של אתר אינטרנטי להצבעת גולשים