מכרז להכנת עולים צעירים למבחן הפסיכומטרי בשפה רוסית