קול קורא 01/2022 – להצטרפות למאגר מציעים של מסעדנים המעוניינים בשיתוף פעולה בתחום תרבות הפנאי