מכרז לאספקה התקנה ותחזוקת פגודת הגשה וארונות חימום