קול קורא/מכרז למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי מלא והכנת חוברות מכרז/ים בתחום הדיגיטציה עבור עיריית באקה אלגרבייה.