מכרז לאספקת מודלים וציוד לחלק המעשי של הבחינה הממשלתית בטכנאות שיניים