שירותי תחזוקה עבור 4 טרבינות גז תוצרת סימנס מסוג  Type SGT5-2000E (V94.2)