הארכה מכרז סייע/ת צמוד/ה לביה"ס מיתר ולביה"ס נטעים