פניה לקבלת מידע אודות גופים המעוניינים לשפץ ולשכור - מבנה לשימושי מסחריים בתחום תוכנית רצ/מק/1/150/2 (שכונת נרקיסים בראשון לציון)