מכרז פומבי מס' 31.2020 – לאספקה והתקנת מערכות הגברה, תאורה, הקרנה ושליטה במוקדי חברת כיוונים. מציעים שיבקשו להגיש הצעה ביום חמישי, 28/1/2021, ההגשה במוקד רישום ושירות לקוחות, הדסה 56, בין השעות 09:00