מכרז לתכנון וביצוע קירוי במגרשי ספורט, כולל תכנון והתקנת מערכות תאורה