שירותי יעוץ וליווי כלכלי פיננסי להכנת מכרז במתכונת DDBOT להקמת מט"ש