מכרז לרכישת שוברים לקניית ציוד לימודי כסיוע למשפחות נזקקות