קבלת שירותי טיאוט כבישים באמצעות בובקט בתחום המועצה