מכרז לרכישת מתקני פוטו-וולטאיים, אספקתם והתקנתם על גגות