מכרז לתכנון ובינוי של אתר משקף זמני בנמל אשדוד, רכישת מערכת שיקוף מכולות ניידת באנרגיה גבוהה מסוג X-RAY וקבלת שירות