מכרז להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקה, תחזוקה והשכרה של במות הרמה