קול קורא-הודעה על כוונת עיריית חולון להתקשר עם חב' היטו מערכות תוכנה כספק יחיד למתן שירותי הדרכת והטמעת מערכת היטו