מכרז למתן שירותי ליווי, עריכה וגיבוש תכנית אב כוללת לשילוט