מכרז - מאגר ספקים לאספקה והתקנת ציוד מחשוב וציוד היקפי