תכנון אספקה, התקנה, אחריות ותחזוקת תאורת רחובות לד, יחידות תקשורת, ומערכת שליטה ובקרה על מערכת התאורה, אחזקה בשיטת טוטאל ריסק וביצוע עבודות נוספות ותחזוקה בתקופת הביניים - פרטים באתר לשכת המסחר ת"א וה