מכרז לאספקת מכשירי CPAP אוטומטיים, ציוד מתכלה ותחזוקה